Allmänna Villkor

BOKNINGS- OCH BETALNINGSRUTINER

Vi är en ideell förening utan vinstintresse men med fasta utgifter för bl.a bassänghyra och lärarledda lektioner, därför behöver vi ha ordning och reda gällande kursavgifter och bokningsregler. Vi har självklart överseende med att livet händer ibland! Därför skapade vi följande regler.

  1. Full betalning för kursen ska erläggas inom den angivna tiden som står på fakturan som ni får efter anmälan till kursen registreras.
  2. Vi återbetalar hela avgiften vid avbokning 14 dagar innan kursstart, dock debiteras 200:-  för administration.
  3. Vi återbetalar halva kursavgiften minus 200:- för administration vid avbokning fram till andra lektionen
  4. Avgiften återbetalas inte vid avbokning eller avhopp efter andra lektionen.
  5. Avgiften återbetalas inte på grund av missade lektioner, våra deltagare kan inte heller ta igen missade kurstillfällena.
  6. Vid avhopp på grund av allvarlig sjukdom eller skada som gör att deltagaren inte kan starta, fortsätta eller avsluta påbörjad kurs återbetalas avgiften för lektionerna som deltagaren kommer att missa, återbetalning sker bara vid uppvisat läkarintyg.

 

GRUPPER

När det gäller efterfrågan på simkunskaper så kan den variera. I SPS IF strävar vi efter att så många barn och ungdomar som möjligt ansluter sig till idrott och får nödvändiga kunskaper, färdigheter och motion. Därför anpassar vi oss efter efterfrågan, vid lågt eller högt tryck på anmälan förbehåller vi oss rätten att slå ihop grupper före kursstart eller utöka perioden med flera grupper och då kan viss förflyttning av gruppers tider ske.  Dessa eventuella förändringar av kurser sker med kontinuerlig kommunikation med redan anmälda deltagare via e-mail eller telefon.